Fører>
Fører: Anne Grethe Låhne
Land: Norge
Mesterskap: Åpenklasse
Hund>
Navn: Huntingfudges Brave Hunter
Rase: Golden Retriever
Fødelsår 2013
Oppdretter: Benedicte Skaarnes/ Tveten Cathrine Rust
Mor: Vassruggens ödis Bärgruna
Far: Vassruggens Åge Mjödvitner
Eier:
Eier: Anne Grethe Låhne