Fører>
Fører: Claudia Froreich
Land: Sverige
Mesterskap: Åpen klasse
Hund>
Navn: Bohemianchic Shiraz
Rase: Flat Coated Retriever
Fødelsår 2013
Oppdretter: Claudia Froreich
Mor: SE(U)UCH Nerelius Sky Fits Heaven
Far: DKUCH SEUCH Flatterhaft Hämndens Pris
Eier:
Eier: Claudia Froreich