Fører>
Fører: Anne Grethe Låhne
Land: Norge
Mesterskap: Begynnerklassen
Hund>
Navn: Huntingfudges B Joy
Rase: Golden Retriever
Fødelsår 2013
Oppdretter: Skaarnes Benedicte/Tveten Cathrine Rust
Mor: Vassruggens ödis Bärgruna
Far: Vassruggens Åge Mjödvitner
Eier:
Eier: Benedicte Skaarnes