Fører>
Fører: Anne Kathrine Haldorsen
Land: Norge
Mesterskap: Åpen klasse
Hund>
Navn: Shootbog Golden Emerald
Rase: Golden Retriever
Fødelsår 2014
Oppdretter: Palle Ingemann
Mor: Shootdog Golden Creamy Holly
Far: Salvesako
Eier:
Eier: Anne Kathrine Haldorsen