Fører>
Fører: Anne Grethe Låhne
Land: Norge
Mesterskap: {klasse:value}
Hund>
Navn: Huntingfudges B Joy
Rase: Golden Retriever
Fødelsår 2013
Oppdretter: Skaarnes Benedicte/Tveten Cathrine Rust
Mor: Vassruggens Ödis Bärgruna
Far: Vassruggens Åge Mjödvitne
Eier:
Eier: Benedicte Skaarnes